Lid worden

LIDMAATSCHAP (2019)


Je kunt het lidmaatschap aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

De contributie voor het jaar 2019 bedraagt:

Lidsoort Leeftijd Contributie

Afdracht
Verbond

Totaal Minimale
donatie
Donateur       € 0,00   € 45,00
Jeugd *  t/m 17 jaar     € 53,00   € 10,25   € 63,25  
Volwassene 18 jaar en ouder  €  147,50 € 20,25 € 167,75  
Gezinslid **     €  53,00   € 10,25  € 63,25  

 

*   Jeugd (zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) en waarvan de ouder, grootouder of wettelijke vertegenwoordiger gewoon lid is.

** Gezinslid, leeftijd meer dan 18 jaar, zijn zij die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn en die tot hetzelfde huishouden horen als een gewoon lid, Zij dienen overeenkomstig artikel 3 van de statuten als zodanig zijn toegelaten. Uitwonende studenten kunnen tot en met het jaar dat zij 27 jaar worden ook tot hetzelfde huishouden gerekend worden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beeindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke voor 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Een gezinslidmaatschap niets voor U?

U kunt het aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

 

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Google PlusDeel op TwitterDeel op LinkedIn

Bestuur

Contact Gerrit Willems
Voorzitter
Contact
Contact Hank de Jong
Secretaris
Contact
Contact Tristan Williams
Penningmeester
Contact
Contact Hein Bloemers
Wedstrijd commissaris
Contact
Contact Ben Witkamp
Havencommissaris
Contact
Contact Marjolein Veldhuizen
Jeugdcommissaris
Contact
Contact Karen Hofstee
Vertouwenspersoon
Contact

Jeugd training

Contact Wessel Nauta
Hoofdtrainer
Contact
Contact Michael Kamp
Trainer
Contact
Contact Havenkantoor
Open ma-wo-vr van 13.00 - 16.00 uur
Contact
Contact Wedstrijdcommissie
Thea Goedhart
Contact

Onze sponsors

Uw naam hier
Sponsor onze vereniging of alleen een evenement of activiteit.

Advertenties