Jeugdtraining

Artikelindex

logo cwo-klein

WSV Het Witte Huis stelt zich primair ten doel het wedstrijdzeilen te bevorderen. Dit vormt, naast een aantal andere kenmerken het onderscheid met de andere watersportverenigingen die ook zeilwedstrijden op de Loosdrechtse Plassen organiseren.

Voor wat betreft specifiek de jeugd van ca 8 tot en met 18 jaar houdt dit ook in dat het plezier in de zeilwedstrijdsport wordt bevorderd door sociale activiteiten.

Om aan te sluiten bij het Nationale en Regionale beleid ter zake van zeilopleidingen is WSV Het Witte Huis een CWO locatie. Het CWO (Commissie Watersportopleidingen) staat garant voor een hoog niveau van opleiding en training en leidt tot diploma's die door het Watersportverbond worden erkend. Sinds kort is er ook een internationale erkenning door ISAF (International Sailing Federation).

WSV Het Witte Huis biedt alleen trainingsfaciliteiten voor de jeugd aan in eenmans zwaardboten. De focus ligt hier op de Optimist voor de jongste jeugd tot en met ca 14 jaar, en op de Splash voor de jeugd van ca 14 tot en met 18 jaar.

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen is het van belang te weten dat een ouder of grootouder lid moeten zijn van onze watersportvereniging Het Witte Huis voor dat een jeugdlidmaatschap aangevraagd kan worden.

WSV Het Witte Huis heeft in principe varend materieel beschikbaar voor kinderen die nog geen definitieve sportieve keus hebben gemaakt zijn er Optimisten en Splashes als clubboot beschikbaar. Deze kunnen in overleg kostenloos geleend worden. Wel is het de bedoeling om na een bepaalde tijd een eigen boot aan te schaffen..

Om het wedstrijdzeilen voor de jeugd binnen een verantwoord didactisch en financieel kader mogelijk te maken wordt van de ouder(s) een actieve inzet verwacht welke samenhangt met het te bereiken niveau. Hiertoe worden aan het begin van het seizoen de mogelijkheden geïnventariseerd en wordt er een beroep op ouders gedaan naar de mogelijkheden. Dit betreft onder andere vervoer van en naar wedstrijdlocaties of het participeren in een "rescue" schema.

 

 

Foto's

Jeugdcommissie

Contact Wessel Nauta
Hoofdtrainer
Contact
Contact Michael Kamp
Trainer
Contact

Onze sponsors

Uw naam hier
Sponsor onze vereniging of alleen een evenement of activiteit.

Advertenties